Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 1. Οργάνωση και σύνταξη αναλυτικού σχεδίου, στο οποίο θα γίνονται αναφορές για τα ακόλουθα:
 • Γενικοί σκοποί και μετρήσιμοι ρεαλιστικοί στόχοι ( πρόληψη και αποτροπή και έλεγχος ασθενειών, μείωση τραυματισμών ή ατυχημάτων, αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων, ποιότητα ζωής, διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, ψυχική υγεία, δημόσια υγεία κλπ)
 • Διαθέσιμοι πόροι, προϋπολογισμός, ειδικές προϋποθέσεις
 • Ομάδες στόχου, συμμετέχοντες
 • Καταγραφή αναγκών και πιθανά εμπόδια υλοποίησης
 • Διεπιστημονική θεωρητική ενδυνάμωση
 • Μεθοδοι συλλογής δεδομένων και ερμηνεία τους
 • Διασάφηση παραμέτρων παρέμβασης και εύρεση εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη μεγιστοποίηση της επίδρασης της Απαραίτητες αδειοδοτήσεις
 • Συμπεράσματα και χάραξη πολιτικής.
 1. Αναλυτική μελέτη πληθυσμού-στόχου ή της κοινότητας στην οποία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα προαγωγής υγείας. Επισήμανση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, εντοπισμός πιθανών πολλαπλασιαστών των μηνυμάτων, κατανόηση παραδόσεων και επαφές με διαμεσολαβητές ή συντονιστές, εύρεση δεικτών υγείας της κοινότητας, διατύπωση καλών πρακτικών, καταγραφή πηγών δεδομένων (φορείς, ιδιωτικοί οργανισμοί κλπ), σχεδιασμός ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης, παρατήρηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων, αναδίφηση βιβλιογραφίας και ένταξη σε αυτήν των υπαρχόντων ευρημάτων)

 2. Χάραξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών βασισμένων στα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, που έχουν συγκεντρωθεί. Χρονοδιαγράμματα και στάδια εφαρμογής πολιτικών με μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα. Μέσα επικοινωνίας των μηνυμάτων της εκστρατείας προαγωγής υγείας. Εντοπισμός ειδικών ομάδων μέσα στην κοινότητα, που θα χρειαστούν διαφορετική προσέγγιση. Κατανομή των πόρων σύμφωνα με τις στρατηγικές. Αλλαγή γνωστικού και συναισθηματικού τομέα στάσεων

 3. Ανάπτυξη δεικτών και μετρήσεις αποτελεσματικότητας. Αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή των στόχων. Εύρεση κενών ή παραλείψεων προγράμματος. Γενική αξιολόγηση. Μέτρηση αποτελεσματικότητας παρέμβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά το πέρας της και ενίσχυση των αποτελεσμάτων της

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 16:39

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τα  χρόνια  που  εργάζομαι ως  λογοθεραπεύτρια  περισσότερο  με  εκπλήσσουν  οι  γονείς  παρά  τα  παιδιά.  Το  άγχος  που  τους  περιβάλλει  για  το  πώς  κύλυσε  η  εκάστοτε συνεδρία  κάθε  φορά  είναι  όλο  και  μεγαλύτερο,  όμως δεν έχουν άδικο.   

Όταν  η  απάντησή μου  στην  ερώτησή  τους  είναι : ‘Παίξαμε  και  μάθαμε’,  σαστίζουν  και εστιάζουν  περισσότερο στη  λέξη   ‘’ παιχνίδι’’  παρά  στην  απόδοση  των  παιδιών  τους,   λέγοντας χαρακτηριστικά   ‘το  παιδί  δεν  ήρθε  να  παίξει  αλλά  για  να  βελτιώσει  τις  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζει’.

Πάμε  λοιπόν  να  εξηγήσουμε  πώς  το  παιχνίδι  μπορεί να γίνει  ο  καλύτερος  τρόπος  να  μάθει  ένα  παιδί  αλλά  και  να  διασκεδάσει  ταυτόχρονα. Η  λογοθεραπεία  είναι  πολλές  φορές  περισσότερο  στατική  παρά  κινητική,  γι’  αυτό  τα  παιδιά  αρκετές  φορές  προτιμούν  την  εργοθεραπεία.  Αν  όμως  υπάρχει  φαντασία  όλα μπορούν να αλλάξουν.  Μέσω  του  παιχνιδιού  ένα  παιδί  μαθαίνει  να  αλληλεπιδρά  με  το  περιβάλλον  καθώς  και  με  το  πρόσωπο  που  έχει  απέναντί  του  είτε  είναι  ενήλικας  είτε  συνομήλικος,  και  να  ανακαλύπτει  νέα  ενδιαφέροντα. Ταυτόχρονα  αναπτύσσονται  οι  γνωστικές ,  κινητικές, κοινωνικό  συναισθηματικές  δεξιότητες , καθώς και  η  ομιλία  και  ο  λόγος.   Ακόμα,  μαθαίνει  να  περιμένει  την  σειρά  του ,  να  ακολουθεί  κανόνες,   το  κυριότερο  όμως είναι οτι  μαθαίνει  να  διαχειρίζεται  την  ήττα.

Το  παιχνίδι  πολλές  φορές  μπορεί  να  είναι  συμβολικό  ή  επιτραπέζιο.  Τι  εννοούμε  με  τον  όρο ‘συμβολικό  παιχνίδι’; Tο  παιδί  μέσω  του  φανταστικού  παιχνιδιού  του  προσπαθεί  να  γνωρίσει  και  να  κατανοήσει  την  κοινωνική  πραγματικότητα  που  το  περιβάλλει.  Οι  ρόλοι  που  αναλαμβάνει  στο  παιχνίδι  του,  αφορούν  πτυχές  της  κοινωνικής  ζωής  ,  που  τις  επεξεργάζεται με  το  δικό  του  τρόπο, εντός του προσωπικού του συναισθηματικο-γνωστικού συστήματος.  Για  παράδειγμα,  ο  μπακάλης  της  γειτονιάς,  η μαμά  με  τα  μωρά  της, κλπ.  Μέσα  από  όλο  αυτό  εξωτερικεύει  συναισθήματα, διευρύνει  την  φαντασία,  αναπτύσσει  κριτική  σκέψη, αποκτά  αυτοπεποίθηση, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση,  και εξελίσσει  την επικοινωνιακή του δεξιότητα  καθώς  νοηματοδοτεί τον προφορικό του λόγο.    

Επιτραπέζιο  παιχνίδι  και  ποιος  δεν  έχει  παίξει  ατελείωτες  ώρες;  Πόσα πράγματα  μπορούν  να  μάθουν  τα  παιδιά  διασκεδάζοντας;  Τόσα  πολλά,  τόσο  διαφορετικά  μα  πάνω  απ’  όλα  διασκεδαστικά.  Τα  οφέλη  που  προσφέρουν το επιτραπέζιο παιχνίδι είναι  αρκετά  και  σημαντικά: ενισχύουν  την  ικανότητα  συγκέντρωσης ,  διδάσκουν  την  αξία  της  ομαδικότητας,  οξύνουν   την  ικανότητα  επίλυσης  προβλημάτων,  τονίζουν  την  σημασία  των  κανόνων,  μαθαίνουν  την  αποδοχή  της  ήττας,  αναπτύσσουν  τον  περιγραφικό λόγο (‘μάντεψε  ποιος’), και οξύνουν την  παρατηρητικότητα  και  τη μνήμη.

Μέσω  του  παιχνιδιού,  ακόμα,  μπορεί  να  δουλευτεί  και  η  άρθρωση  ενός  παιδιού:  για  παράδειγμα  μέσα από το  αγαπημένο  παιχνίδι  μικρών  και  μεγάλων  ‘Φιδάκι’. 

Είναι  τόσα  πολλά  που  τελικά  μπορεί ένα παιδί  να  μάθει  μέσω  του  παιχνιδιού αρκεί να υπάρχει φαντασία.  Το παιχνίδι οφείλει να γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε παιδαγωγικής διαδικασίας. Οπότε  μην  διστάσετε  να  παίζετε  με  τα  παιδιά  σας!

  

ΟΡΦΑΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

                                                   

Το ιχνογράφημα δεν είναι απλώς μια ζωγραφιά.  Αναφέρεται στην αναπαράσταση αντικειμένων, προσώπων, τοπίων το οποίο αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον γνωστικό – συναισθηματικό κόσμο του ατόμου.  Συγκεκριμένα, το παιδικό ιχνογράφημα «προδίδει» σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη και τον εσωτερικό κόσμο ενός παιδιού. Για ένα παιδί, προσχολικής περιόδου, το ιχνογράφημα είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας και έκφρασης  συναισθημάτων. Η ζωγραφιά  αποτελεί έναν δείκτη νευρολογικής ανάπτυξης, εγκεφαλικής  λειτουργίας του παιδιού και του γενικότερου νοητικού υπόβαθρου. Ο τρόπος  ζωγραφικής , οι  γραμμές, η ένταση και τα μεγέθη των σχεδίων μεταφράζονται ως στοιχεία αξιολόγησης του χαρακτήρα του παιδιού.

Αναλυτικότερα, στο ιχνογράφημα διακρίνονται ενδείξεις για την ύπαρξη σοβαρών δυσκολιών και διαταραχών της ψυχολογίας ενός παιδιού. Οι διακεκομμένες  γραμμές, τα υπερβολικά μαυρίσματα και τα συνεχή σβησίματα είναι δείγματα άγχους.  Η έλλειψη μελών του σώματος και  κακοσχεδιασμένες φιγούρες , δείχνουν αισθήματα ανασφάλειας και κάποιες φορές  αποκαλύπτει την  εκδικητική διάθεση του παιδιού.  Επίσης, πολύ μικρές φιγούρες, αχνά ζωγραφισμένα σημεία σώματος και γραφή χωρίς ένταση με σβησίματα, προδίδουν έλλειψη αυτοεκτίμησης. Αντιθέτως, έντονα ζωγραφισμένα σημεία προσώπου, εμφανή δόντια, χέρια σε γροθιές , έντονες φωτοσκιάσεις υποδηλώνουν επιθετικότητα.

Ο συνηθέστερος τρόπος αξιολόγησης οικογενειακών σχέσεων ανιχνεύεται μέσω της παιδικής  ζωγραφιάς.  Η σειρά τοποθέτησης και ο τρόπος σχεδίασης μελών της οικογένειας, αποκαλύπτει  τις σχέσεις και τα συναισθήματα που  επικρατούν στο  οικογενειακό περιβάλλον. Το πρόσωπο που βρίσκεται  πρώτο στο σχέδιο είναι αυτό που αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού για το παιδί. Εάν στη πρώτη θέση τοποθετεί τον εαυτό του, ενώ βρίσκεται στην ηλικία περίπου  4 έως 6, είναι φυσιολογικό καθώς πρόκειται για την ηλικιακή περίοδο που χαρακτηρίζεται από  έντονο εγωκεντρισμό.  Από την άλλη, ο σχεδιασμός του εαυτού του σε τελευταία θέση αποδεικνύει χαμηλή αυτοεκτίμηση  την οποία ίσως  λαμβάνει από την οικογένεια.  Ακόμη, η παράλειψη κάποιου προσώπου, υποδηλώνει την αρνητική σχέση με το άτομο αυτό, ενώ η προσθήκη  κάποιου  άλλου προσώπου που δεν ανήκει στην οικογένεια, σημαίνει  ότι υπάρχει ανάγκη συχνότερης επαφής με αυτό το πρόσωπο. Επίσης, η εγγύτητα ή η μεγαλύτερη απόσταση των ατόμων μαζί του, φανερώνει την σημασία και τον ρόλο που παίζουν για την προσωπικότητα του παιδιού.  Στην περίπτωση άρνησης σχεδίασης της οικογένειας, σημαίνει πως δεν νιώθει μέλος αυτής και πως κατακλύζεται από αρνητικά και δυσάρεστα συναισθήματα για αυτήν.

Επιπρόσθετα στοιχεία αξιολόγησης του  ιχνογραφήματος είναι το μέγεθος και ο τρόπος σχεδίασης των προσώπων.  Ένα πρόσωπο με διαστάσεις μικρότερες από το φυσιολογικό, δείχνει πως το παιδί είναι  αρνητικά διακείμενο  προς το εικονιζόμενο πρόσωπο και νιώθει φόβο ή φθόνο.  Από την άλλη, οι υπερβολικά μεγάλες διαστάσεις, δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το άτομο για το παιδί καθώς και τον κυρίαρχο ρόλο του στην οικογένεια.  Επίσης, η έμφαση σε γενετικά σημεία του σώματος δηλώνει πως το εικονιζόμενο  άτομο είναι απειλητικό προς το παιδί και του προκαλεί αισθήματα φόβου.  Η θέση της ζωγραφιάς στο χαρτί παίζει βασικό ρόλο για την «μελέτη» του χαρακτήρα του παιδιού.  Η τοποθέτηση ζωγραφιάς στο κέντρο, αποτυπώνει μια σταθερότητα και κάποιες φορές  είναι σημάδι εγωκεντρισμού.  Πολύ χαμηλά στο χαρτί, ζωγραφίζουν τα παιδιά που διακατέχονται από ανασφάλεια, ενώ στα υψηλά σημεία ζωγραφίζουν τα παιδιά με ηγετικές τάσεις και αυτοπεποίθηση.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως το ιχνογράφημα παίζει αξιοσημείωτο ρόλο στην αξιολόγηση της ψυχολογικής και συναισθηματικής  κατάστασης των παιδιών. Είναι ένα απαραίτητο και σημαντικό εργαλείο των ειδικών ψυχικής υγείας ώστε να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανάπτυξης ενός παιδιού, τις μαθησιακές δυσκολίες καθώς και τα προβλήματα στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι αξιοσημείωτη η συνεισφορά του ιχνογραφήματος στις σοβαρές περιπτώσεις κάποιων φαινομένων κακοποίησης και βίας καθώς η ευάλωτη θέση του παιδιού δεν του «επιτρέπει» να επικοινωνήσει τις εμπειρίες του με κανέναν άλλον τρόπο. Μια ζωγραφιά θα  μπορούσε  να υποδείξει όσα ο έναρθρος λόγος  δεν θα μπορούσε να αποκαλύψει.

Αντιγόνη Κολιού

Κάποια βιβλία δεν γράφονται για να διαβαστούν από τους ζωντανούς.

Έτσι, αν μη τι άλλο, απελευθερώνονται από κάθε φιλοδοξία για αποδοχή, για θαυμασμό για κριτική, για διάδοση ή κέρδη. Ούτε περηφανεύονται ότι περιγράφουν, ερμηνεύουν, προβλέπουν, τέρπουν, διδάσκουν, ερευνούν ή επηρεάζουν. Εξάλλου, η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι η μόνη πραγματική και μετρήσιμη μάθηση και η καθημερινότητα την επιβάλλει με την ανάγκη, τα κίνητρα, την προσαρμογή, την επιθυμία και την έλλειψη. Κάποια βιβλία δεν είναι παρά μια ύστατη προσπάθεια να διατηρηθούν στα επίγεια εμπειρίες ανθρώπων και γενεών, που ενέδωσαν στην υπόσχεση της αθανασίας. Ένας απλός φόρος τιμής σε όσα βίωσαν, αισθάνθηκαν, πίστεψαν, πόθησαν και ορθά ή εσφαλμένα επέλεξαν. Μια ταπεινή αναφορά σε όσα τους ταξίδεψαν, τους εξέγειραν, τους εξαπάτησαν ή τους έκαναν να αισθάνονται μοναδικοί και ανεξάληπτοι. Μια αναβολή της λησμοσύνης και μια νοσταλγική αναβίωση, μέχρι να τους συναντήσουμε ξανά.

Ο θάνατος, ο έρωτας, η ποίηση, η ψυχολογία της καθημερινότητας και η τέχνη είναι τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται το βιβλίο αυτό, έτσι όπως τα έζησαν κάποιοι, που σήμερα δεν είναι δίπλα μας. Οι προαιώνιες δυνάμεις, που κινητοποιούν και νοηματοδοτούν τη ζωή και τοποθετούν τις ψηφίδες στην ανθρώπινη περιπέτεια.

Οι έννοιες και οι λέξεις έχουν πηγές προαιώνιες- κάποιοι λένε πως υπάρχουν ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, γιατί αναβλύζουν από τους κόσμους των ιδεών, που δε χρειάστηκαν καμιά μεγάλη έκρηξη ή αιτία, για να περικλείσουν τα πάντα. Έτσι, όταν αρχίζουν να ρέουν στις φλέβες μας, φέρουν μαζί τους τα ιζήματα του αρχέγονου πνεύματος, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες και τις μύχιες σκέψεις όλων των γενεών και την ανυπομονησία των μελλούμενων. Το πέρασμα του χρόνου, ακόμα κι αν πρόκειται για παραίσθηση, κάνει τις έννοιες σοφότερες, αφού προσθέτει την αγωνία ολοένα και περισσότερων πλασμάτων, το μόχθο των αιώνων, το σκίρτημα κάθε νέας γέννησης, το μένος του θανάτου, που αντιμάχεται την ανάσταση. Όσο τελειώνονται αυτές, τόσο ωριμάζει και ο άνθρωπος, που μοχθεί με τη σκέψη και το λογισμό να τις φέρει στα μέτρα της γης και της ύλης. Μα υπάρχει για τον καθένα μας μια αδιάρρηκτη σχέση με όλη αυτή τη μυστική έξαψη, ένας ομφάλιος δεσμός, που συστηματικά ή σαν έμπνευση και αγάπη μας μυεί και μας καθοδηγεί στους μυστικούς μαιάνδρους και τις ατραπούς των ιδεών. Για κάποιους αυτή είναι μια στιγμή ή μια εσχατολογική κατάσταση, μια χαρά ή ένα πένθος, μια ενόραση ή η επιστημονική έρευνα, μια αποκάλυψη ή ένας γρίφος. Για μένα ήταν ένα πρόσωπο, αγαπημένο πέρα από κάθε αγάπη, που με μύθους, διηγήσεις, ποίηση, γνώση και ευαισθησία με σύστησε στον κόσμο των ιδεών και της αλήθειας. Μέχρι που χάθηκε μέσα σε αυτόν για πάντα

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου

Το παραμύθι μιας ανάμνησης

Εάν θέλετε να το αποκτήσετε δωρεάν στην ψηφιακή του μορφή μαζί με δυο τεύχη του περιοδικού Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία συμπληρώστε το εμαιλ σας εδώ 

 

https://bit.ly/3vNf7zF

 

Για να μαθαίνετε για τις δωρεάν επιμορφωτικές δράσεις εγγραφείτε εδώ: 

 

https://psichologiagr.com/

Ευστράτιος Παπάνης

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021 13:49

Φιλελληνισμός

Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρόεδρος Μουσείου Στρατή Ελευθεριάδη Τεριάντ

Για να κατανοήσει κανείς το φιλελληνισμό και την απήχηση που είχε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, πρέπει να μεταλάβει στην οικουμενικότητα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος.
Ένας καχύποπτος αναλυτής, βέβαια, θα μπορούσε να συνδέσει τη στήριξη των Ευρωπαίων με τις πολιτικές σκοπιμότητες και με τις κοινωνικές συγκρούσεις των κρατών, μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε.
Στην πραγματικότητα όμως, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, ως καθολικό φαινόμενο, που αιτιολόγησε και πολλαπλασίασε τα φιλελληνικά αισθήματα και τον θαυμασμό προς τους ξεσηκωμένους συνεχιστές του, μπορούσε να εκφράσει τόσο το λόγιο, όσο και το καινοτόμο, το συντηρητικό και το προοδευτικό, τη νοσταλγία με την ιδέα της αναγέννησης.
Είκοσι έως τριάντα μερόνυχτα χρειαζόταν η είδηση της εξόδου του Μεσολογγίου ή της σφαγής της Χίου για να φτάσει στο Παρίσι, όμως στο διάβα της εξέγειρε συνειδήσεις, δραματοποιείτο, έφτανε ως τραγωδία και μύθος, αποκτούσε τις διαστάσεις της πάλης του μικρού απέναντι στο τεράστιο, που το καταδυναστεύε, συνέπιπτε με τη μοίρα του θνητού, που επαναστατούσε ενάντια στο πεπρωμένο.
Και ήταν τα ρομαντικά στοιχεία του αγώνα, η μεταφυσική πλευρά του, που συμπαρέσυρε τους Ευρωπαίους (ακόμα και Ινδούς, Βαλκάνιους και Τούρκους!) στην ταύτιση με το γένος εκείνο, που αφού επιβίωσε στους αιώνες, κλήθηκε πάλι να ενσαρκώσει τον αγώνα του ανθρώπου ενάντια στο αδύνατο.
Για αυτό η τέχνη, ως το μέσο που εξακοντίζει τις αισθήσεις στο άπειρο, υπήρξε το κίνητρο, το μέσο και το αισθητήριο, που αποτύπωσε, συμβόλισε και πλαισίωσε με κάλλος την πάλη των Ελλήνων, την επιθυμία για ελευθερία ή το θάνατο.

Σήμερα η πατρίδα μας εξακολουθεί να αναζητεί την ταυτότητα της και το χρέος των Ελλήνων είναι να γίνουν Φιλέλληνες

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 19:36

ΦΙΛΑΥΤΙΑ

Η αγάπη προς τον εαυτό μας δε θα φάνταζε κάποιες φορές επικίνδυνη, αν δεν υπήρχαν και αυτοί που την έχουν μεταφράσει με παράδοξο τρόπο μέσα στο μυαλό τους, όπου η αγάπη ερμηνεύεται ως εγωλατρία.

Είναι εκείνοι λοιπόν που λατρεύουν τον εαυτό τους αγνοώντας τον τρόπο να αγαπήσουν κάποιον άλλον και αδιαφορώντας παντελώς για τις ανάγκες των άλλων. Αυτοί που αναζητούν την αποθέωση και τη συνεχή δικαίωση. Είναι οι άνθρωποι που δε διαφωνούν απλά, αλλά συγκρούονται με έντονο ζήλο, επιθετικότητα και θυμό υποτιμώντας τη γνώμη του συνομιλητή τους. Αυτοί που ανιχνεύουν τα αδύναμα σημεία του άλλου και τα χρησιμοποιούν προς επίτευξη των δικών τους επιθυμιών. Επιθυμιών που εκφράζονται στον υπέρτατο βαθμό. Άκρατα πάθη που ορίζουν κάθε τους σκέψη και συμπεριφορά. Είναι εκείνοι που στρέφουν το βλέμμα τους μόνο στον εαυτό τους και στο τέλος γίνονται έρμαια των ίδιων των παθών τους . Αυτά έχουν μόνο αξία, αυτά απαιτούν φροντίδα και αφοσίωση. Και αν κάποιος με κάποιο τρόπο εμφανιστεί ως εμπόδιο στην εκδήλωση της φιλαυτία τους, τότε γίνεται εχθρός. Αυτοί που στο όνομα της αγάπης ζητούν αφοσίωση, είναι αυτοί που θα σε εγκαταλείψουν αν δεν τους υποταχθείς.

Ο εγωιστής άνθρωπος υπερασχολούμενος με τον ακόρεστο ατομισμό του, δε μαθαίνει ποτέ να αγαπά και να φροντίζει τον εαυτό του, γι’ αυτό και το απαιτεί από τους ‘κακούς’ άλλους. Ψάχνει φροντιστές για να μην αποπροσανατολιστεί από την αλαζονεία, τη λαγνεία και την εγωμανία του. Ψεύτικα όπλα στην φαρέτρα του που στο τέλος θα επιτρέψουν στην ίδια τη φιλαυτία του, σε αυτόν τον δαίμονά του,  να τον νικήσει και να τον κατακτήσει.

Αγαπάω τον εαυτό μου δε σημαίνει μισώ και κακοποιώ τους άλλους. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει τον φροντίζω και τον προστατεύω. Αγαπώ τους άλλους σημαίνει τους φροντίζω και τους προστατεύω ακριβώς όπως και τον εαυτό μου.

Νίκα χαρά

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (Πιστοποιημένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της European Association For Counselling)

Συγγραφέας (μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος)

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 18:21

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (χωρίς βεβαίωση ή με δίδακτρα για απόκτηση βέβαιωσης) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ και ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στην Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και τις Νέες Τεχνολογίες.

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών “Ήρων” και η πρώτη Κοινότητα Μάθησης στο Viber “Ψυχολογία Συμβουλευτική και Εκπαίδευση” σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τις ΔΩΡΕΑΝ (χωρίς βεβαίωση) Διαλέξεις Ψυχολογίας, που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου μέσω τρίωρων βιντεοσκοπημένων streaming μαθημάτων και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Viber.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Μικτή διδασκαλία

Συνολικές ώρες διδασκαλίας 200: 81 ώρες μέσω βιντεοσκοπημένων streaming μαθημάτων και 119 ώρες μέσω ασύγχρονης διδασκαλίας στο Viber

* Δωρεάν ΧΩΡΙΣ βεβαίωση ή με τα ΔΙΔΑΚΤΡΑ που αναγράφονται ανά σεμινάριο, εάν επιθυμείτε βεβαίωση.

Παρακαλούμε επιλέξτε στη φόρμα εγγραφής.

Α. Τρίωρες βιντεοσκοπημένες διαλέξεις (streaming) στις εξής θεματικές:

1. Κλινική Ψυχολογία

2. Θεωρίες Προσωπικότητας και θετική ψυχολογία

3. Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες

4. Κοινωνική Ψυχολογία

5. Οικογενειακή θεραπεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις

6. Στοιχεία Προπονητικής Ζωής

7. Ειδικός ψηφιακής διαφήμισης (Digital Marketing Advertiser)

Β. Υλικό ψηφιακών σημειώσεων, που θα αναρτάται στην Κοινότητα Μάθησης ‘Ψυχολογία, Συμβουλευτική, Εκπαίδευση στο Viber.

Δηλώστε συμμετοχή στη δράση εδώ:

https://forms.gle/8h7PvK8SPJTYTFtA8

Εγγραφείτε στην Κοινότητα Μάθησης του Viber, στην οποία θα διεξαχθεί το ασύγχρονο σκέλος των μαθημάτων:

https://www.google.com/url?q=https://invite.viber.com/?g2%3DAQBZxKC0rXy1lEte%252FtwsPypz8pcw4CDDc%252FBQRAIzswzLSv0I%252BHIb4ay59W%252Bc1NR8&sa=D&source=editors&ust=1626278388793000&usg=AFQjCNECA7CACpxHwH3-6mZ50ozOlbI_kg

φωτό από https://www.collegebasics.com/

Ένα θέμα που έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις.

Αρκετό μελάνι έχουν χρησιμοποιήσει οι ειδικοί προσπαθώντας μέσα από συνδυασμούς εμπειρικής έρευνας και κλινικών εφαρμογών να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στα δύο φύλα. Αν θα έπρεπε να κάνουμε μία ανασκόπηση θα λέγαμε ότι αυτό ξεκινάει από παλιά.

Οι πρώτοι ψυχολόγοι αναφέρονται σε άγραφους κανόνες θεωρώντας την επίδραση του κοινωνικού συνόλου ζωτικής σημασίας.

Ο Graham Allan, αναφέρει ότι οι «σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους δεν είναι μόνο προσωπικές, δεν βασίζονται μόνο στην προτίμηση τους». Μπορούμε να κάνουμε επιλογές στις συναλλαγές μας με τους γύρω μας, αλλά αυτές περιορίζονται από τα βαθύτερα χαρακτηριστικά της κοινωνικής μας εμπειρίας και των κοινωνικών περιστάσεων – συνθηκών». Αυτοί οι κανόνες όπως το λέει και η λέξη είναι ουσιαστικά η συνήθεια, το πως να βλέπουμε τους ανθρώπους. Μια οπτική όπως που ύστερα από μελέτη φαίνεται πως δεν είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους. Επομένως η θεωρία του σχετίζεσθαι είναι ζωτικής ουσίας για να διατηρηθεί η αλληλεπίδραση.

Πέραν βέβαια των θεωριών ας κοιτάξουμε από μια άλλη οπτική το ζήτημα αυτό. Η επιρροή των προτύπων μπορεί να επηρεάσει τη σχέση ανάμεσα στα φύλα; Η Arlene Vetere επισημαίνει τα είδη ισχύος από τα οποία διαφέρουν οι άντρες από τις γυναίκες. Οι γυναίκες επηρεάζουν τους άλλους πιο έμμεσα και στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις όπως στην συμπόνια, καθώς και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Εν αντιθέσει με τους άνδρες οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό είδος δυνάμεων, όπως ικανότητα και ανταγωνιστικότητα στον κοινωνικό χώρο και λιγότερο πιθανό να στηρίζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις για την άσκηση της δύναμης. 

Το μοντέλο του Freud για τον ανθρώπινο νου δομείται γύρω από το Εκείνο, το Εγώ και το Υπερεγώ. Το Υπερεγώ, μόνο αυτό αντιμετωπίζεται ως εσωτερικευμένη μορφή. Στις μέρες μας θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρατηρείται η μορφή αυτή όλο και πιο έντονα, δίνοντας έμφαση στην εσωτερική δομή της προσωπικότητας, απ’ όπου ξεκινά η έρευνα. Οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα θα αποτελούν ένα ζήτημα άξιο έρευνας και εσωτερικής ενδοσκόπησης. 

ΜΑΡΙΑ ΦΕΛΕΜΕΓΚΑ

Πόσο βοήθησε η κατάσταση που βιώνουμε ώστε να αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό η τέλεση εγκλημάτων;

Είναι φαινόμενο που υπήρχε προ Covid – 19 Εποχής ή μήπως αποτελεί ένα αμιγώς κοινωνιολογικό ζήτημα που θα μας απασχολεί για τα επόμενα χρόνια; Το τελευταίο διάστημα γίνεται λόγος για σοβαρά εγκλήματα τα οποία έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι στατιστικές αναλύσεις των εγκλημάτων περιλαμβάνουν περιστατικά τα οποία έχουν πραγματικά καταγραφεί στην αστυνομία. Τα εγκλήματα παραμένουν εγκλήματα είτε είναι μείζονος είτε ελάσσονος σημασίας, είτε έρχονται στο φως είτε παραμένουν στο σκοτάδι. Οι άνθρωποι φαίνεται ότι έχουν αλλάξει. Λίγο πιο μοναχικοί, ίσως απόμακροι, περισσότερο οξύθυμοι. Αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε να αντανακλάται σε εγκλήματα βίας; Φυσικά δεν υπάρχει απόδειξη για κάτι τέτοιο. Η ψυχολογία συνδέει την εγκληματικότητα με συγκεκριμένους τύπους προσωπικότητας. Οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά τελούν καμία φορά εγκλήματα βίας. Δεν είναι σαφές βέβαια ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι αναπόφευκτα και εγκληματικά. Τέτοιοι τύποι προσωπικοτήτων  δεν πρέπει να θεωρούνται από τη φύση τους εγκληματίες. Ωστόσο η εποχή που ζούμε ανέδειξε και συνεχίζει να αναδεικνύει προβλήματα που υπέβοσκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η κοινωνία αλλάζει, η τεχνολογία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς έτσι λοιπόν αλλάζουν και οι άνθρωποι. Θα πρέπει να αναλογιστούμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες βιώνει ένας άνθρωπος και ιδίως στην covid εποχή. (εγκλεισμός, απομόνωση κτλ). Οι συνθήκες αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν ικανές ώστε να αναπτυχθεί στα άτομα μια αποκλίνουσα συμπεριφορά; Η συμπεριφορά είναι γνωστή σε όλους μας ως μία μορφή παραβατικότητας. Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά σύνθετο θα λέγαμε. Ένα καίριο ερώτημα τίθεται: Η ψυχολογική βία θα μπορούσε να ενταχθεί κάτω από την ομπρέλα του όρου «αποκλίνουσα»; Σίγουρα θα λέγαμε ναι και σίγουρα η πιο σκληρή και παρατεταμένη μορφή βίας. Η πανδημία λοιπόν πρέπει να αποτελέσει ένα μάθημα για όλους μας. Τα προβλήματα, όποια και αν είναι αυτά, που έχει δημιουργήσει στις σχέσεις των ανθρώπων πρέπει να μην κρύβονται. Η κοινωνική παιδεία είναι η αφετηρία για ένα καλύτερο κόσμο που αξίζει σε όλους μας.

ΜΑΡΙΑ ΦΕΛΕΜΕΓΚΑ

Η  επιλεκτική  ή  αλλιώς  εκλεκτική  αλαλία  είναι  μια  αγχώδης  διαταραχή  που  εμφανίζεται  συνήθως  σε  παιδιά  ηλικίας  από  3  έως  5  ετών.  

Το  παιδί  μπορεί  να  μιλήσει,  να  εκφραστεί,  να  επικοινωνήσει  με  άτομα  που  θεωρεί  οικείακυρίως  άτομα  της  οικογένειας  του  και  αλλά  δυσκολεύεται  να  μιλήσει  σε  κάποια  άτομα  κάτω  από  κάποιες  δύσκολες  καταστάσεις. Η  επιλεκτική  αλαλία  συνήθως  συνδέεται  και  με  ντροπαλότητα  αλλά  και  με  κοινωνικό  άγχος.

Τα  παιδιά  που  εμφανίζουν  επιλεκτική  αλαλία  μιλούν  κανονικά ,  κατανοούν την  γλώσσα  αλλά   αδυνατούν  να  μιλήσουν  σε  κάποια  άτομα.  Η  συμπεριφορά  του  παιδιού προς  τον  συνομιλητή  του  μπορεί  να  φανεί  ως  ντροπή   ή  ακόμα    και  ως  αγένια.  Μπορεί  στο  σχολείο  να  μην  μιλά  καθόλου  και  στο  σπίτι  να  μιλά  ελεύθερα και  ακατάπαυστα. 

Τα  κυριότερα  και  πιο  συνηθέστερα  σημάδια  που  εμφανίζει  ένα  παιδί  με  επιλεκτική  αλαλία  είναι  :

 • Αδυναμία  ή  δυσκολία  στην  ομιλία  και  απόκριση  σε  συγκεκριμένα  περιβάλλοντα  κυρίως  σχολικό  περιβάλλον.
 • Δεν  υπάρχει  βλεμματική  επαφή και  αλληλεπίδραση  με  άλλο  πρόσωπο ·       
 • Για  να  επικοινωνήσουν  ή  να  δείξουν  γνέφουν  με  το  κεφάλι  τους. ·       
 • Όταν  εμπιστεύονται  κάποια  άτομα  μπορεί  να  τους  ψιθυρίσουν  ή  να  μιλούν  ελάχιστα ·       
 • Σε  δραστηριότητες  μπορεί  να  μην  συμμετέχει,  να  απομονώνεται  και  να  παραμένει  ανέκφραστο  από  φόβο  ή   να  συμμετέχει  χωρίς  να  μιλά  σχολικό  πλαίσιο  όπου  κρίνεται  η  επίδοση   τους  ή  πρέπει  να  συμμετέχουν  αυξάνεται  ο  φόβος
 • Υπάρχουν  στιγμές  στις  οποίες  δεν  μπορούν  να  διαχειριστούν  καταστάσεις  που  τους  προκαλούν  άγχος  και  φόβο  και  εμφανίζουν  μια  εικόνα  μη  ηθελημένη  (  δειλία,  πείσμα  και  χειριστικότητα).
 • Υπάρχουν  συμπτώματα  που  μπορεί  να  συνδεθούν  με  αυτή  την  αγχώδη  διαταραχή  όπως  νυχτερινή  ή  μη  ενούρηση,  τικ,  πιπίλισμα  δαχτύλου  κ.τ.λ.)
 • Ορισμένα  παιδιά  όταν  δεν  υπάρχει  η  βλεμματική  επαφή  με  τον  συνομιλητή  μπορούν  να  μιλούν  κανονικά Παιδιά  με  επιλεκτική  αλαλία  συνήθως  δεν  εμφανίζουν  αλλοιώσεις , διαταραχές  ή  κάποια  καθυστέρηση  ενώ  αναπτύσσουν  φυσιολογικά  τους  μηχανισμούς  της  γλώσσας.  Ένα  μικρό  ποσοστό  παιδιών  μπορεί  να  παρουσιάσει  γλωσσικές  δυσκολίες  είτε  στην  αντίληψη  είτε  στην  εκφραστικότητα  αλλά  μπορεί  να  εμφανίζουν  και  μαθησιακές  δυσκολίες.

Σύμφωνα  με  το  DSM-IV  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  είναι  τα  εξής:

 • Άρνηση  του  παιδιού  να  μιλήσει  σε  μια  ή  και  περισσότερες  κοινωνικές  καταστάσεις  (  σχολείο) ·       
 • Μπορεί  να  έχει  επιπτώσεις  στην  σχολική  επίδοση  του  παιδιού ·       
 • Η  διάρκεια  της  επιλεκτικής  αλαλίας  είναι  περίπου  ένας  μήνα ·       
 • Το  παιδί  δεν  αδυνατεί  να  μιλήσει  επειδή  δεν  γνωρίζει  την  γλώσσα ·       
 • Η  άρνηση  του  δεν  οφείλεται  σε  διαταραχές  ομιλίας  (  αυτισμός) Για  να  βοηθηθεί   ένα  παιδί  με  επιλεκτική  αλαλία  αρχικά  θα  πρέπει  να  επισκεφτείτε έναν  λογοθεραπευτή  και  ψυχολόγο  όπου  και  θα  αξιολογηθούν  βασικοί  τομείς  όπως 

Το  νοητικό  επίπεδο

Αντίληψη

Κατανόηση  του  λόγου  κ.α.

Μετά  την  αξιολόγηση  το  παιδί  θα  ενταχθεί  σε  πρόγραμμα  θεραπείας  όπου  και  δίνεται  έμφαση:

Μείωση  άγχους

Ενίσχυση  της  αυτοπεποίθησης

Επικοινωνία Τέλος  θα  πρέπει  να  μην  πιέζουν  οι  γονείς  ή  άτομα  από  το  περιβάλλον  του  παιδιού  να  μιλήσει  κάνοντας  ερωτήσεις  ή  να  το  προστάζουν  να  μιλήσει.  Ενθαρρύνουμε  το  παιδί  να  επικοινωνήσει  μαζί  μας  με  άλλες μορφές  επικοινωνίας  όπως  ζωγραφική ή  να  μας  γράψει  αυτό  που  θέλει  να  μας  πει  ή  να  ζητήσει .Σημαντικό   είναι  το  παιδί  να  κάνει  παρέα  με  άτομα  της  ηλικίας  του ώστε  να  νιώθει  ασφάλεια. Ενημερώνετε  το  κοινωνικό  περιβάλλον   του  (  συγγενείς  ,  εκπαιδευτικοί)  για  την  διαταραχή  αυτή .

Πηγές :  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1

https://www.paidonarogi.gr/index.php/articles/logos-omilia-epikoinonia/item/71-epilektiki-alalia

https://xrysaorfanou.blogspot.com/2021/03/blog-post.html?m=1

ΧΡΥΣΑ ΟΡΦΑΝΟΥ, Λογοθεραπεύτρια

Newsletter Subscribe

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας.
© 2022 psichologia.gr. All Rights Reserved. Designed by Kosnet.gr