Displaying items by tag: Βία

Μπουντούρης Γεώργιος --Δάσκαλος

Μεγάλος αριθμός μελετών έχει δείξει ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ έκθεσης στην τηλεόραση και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η  φτώχεια , η ενδοοικογενειακή βία, η συναισθηματική στέρηση , η επίδραση της τηλεόρασης και άλλοι παράγοντες θεωρούνται ότι συντελούν στην εμφάνιση βίαιων συμπεριφορών στα παιδιά και στους εφήβους. Καθήκον των ειδικών είναι η ενημέρωση των γονιών καθώς και της πολιτείας ως προς τα συμπεράσματα που απορρέουν από τον ευρύτατο αριθμό μελετών πάνω στο θέμα της επίδρασης της τηλεοπτικής βίας.

Τα φαινόμενα βίας από παιδιά κι εφήβους εντυπωσιάζουν κι ανησυχούν τόσο το διεθνές όσο και το ελληνικό επίπεδο. Μεταξύ των παραγόντων που συντελούν στην εμφάνιση βίας είναι και η επίδραση της τηλεόρασης . Άλλοι παράγοντες είναι η φτώχεια , ο ρατσισμός  , η ενδοοικογενειακή βία  που συμπεριλαμβάνει την κακοποίηση του παιδιού , η συναισθηματική στέρηση , η ψυχική ασθένεια , η χρήση εθιστικών ουσιών και η ασυνέπεια στην εφαρμογή κανόνων από γονείς. Η επίδραση της τηλεοπτικής βίας είχε αρχίσει να απασχολεί την Αμερικανική  ιατρική κοινότητα  από το 1952 και εν συνεχεία κατά το 1976 και 1982, ,  όταν σε άρθρα και συνέδρια διατυπώθηκε , ότι υπάρχει σύνδεση της βίας στα παιδιά και στους εφήβους με τη θέαση της βίας στην τηλεόραση.

 Στην Ελλάδα αποδεικνύεται , ότι ο μέσος όρος παρακολούθησης τηλεόρασης από τα παιδιά είναι 21-32 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή η τηλεόραση καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος του χρόνου της ζωής τους. Επίσης βρέθηκε ότι η θέαση είναι ανεξέλεγκτη σε παιδιά χαμηλής κοινωοικονομικής τάξης , χαμηλής σχολικής επίδοσης και όταν υπάρχει συσκευή στο δωμάτιο του παιδιού ή πολλές συσκευές στο σπίτι.

Για να κατανοήσει κανείς το πώς μπορεί η τηλεοπτική βία να επηρεάσει την ψυχική ζωή των παιδιών θα πρέπει να έχει υπ’ όψη του κατ’ αρχήν ότι τα παιδιά ηλικίας 2-7 χρόνων θυμούνται με τυχαίο τρόπο σκηνές από τηλεοπτικές ταινίες . Επίσης ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν μεγάλη δυσκολία να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα. Λόγω αυτής της δυσκολίας παρουσιάζουν αύξηση του άγχους τους. Η δυνατότητα κατανόησης των κινήτρων , που οδηγούν σε πράξεις , εμφανίζεται περίπου στα επτά χρόνια αλλά δε συνοδεύεται από την κατανόηση των συνεπειών αυτών των πράξεων .Το νόημα μιας ταινίας γίνεται κατανοητό στην ηλικία των 10-13 χρόνων.

Μελέτες  δείχνουν  ότι υπάρχει μια σημαντική σχέση μεταξύ έκθεσης στη βία της τηλεόρασης και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων. Τα αγόρια επηρεάζονται περισσότερο και όσον αφορά στις ηλικίες τα παιδιά 0-5 χρόνων , ακολουθούν τα παιδιά  6-11 χρόνων και μετά οι έφηβοι 12-17 χρόνων.

Τα κινούμενα σχέδια με επιθετικό περιεχόμενο επηρεάζουν περισσότερο , όπως επίσης οι φανταστικές και επιπλέον επιθετικές ταινίες .

Ευπαθείς ομάδες είναι τα παιδιά ως 6 ετών. Άφθονη τηλεθέαση προγραμμάτων δράσης και περιπέτειας συσχετίζονται με αύξηση της επιθετικής συμπεριφοράς .

Τα αγόρια γενικά δείχνουν περισσότερη επιθετικότητα απ’ ότι τα κορίτσια μετά από έκθεση σε βίαιες ταινίες . Επίσης τα κακοποιημένα παιδιά διαλέγουν πιο συχνά προγράμματα βίας απ’ ό,τι τα μη κακοποιημένα παιδιά.

Στους επιθετικούς εφήβους  έχει ιδιαίτερη επίδραση η τηλεόραση. Αυτοί διαλέγουν και βλέπουν video-παιχνίδια ή ταινίες επιθετικού τύπου με επακόλουθο επίδειξη επιθετικής συμπεριφοράς εκ μέρους τους.

 Η τηλεόραση μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στην ψυχοκοινωνική και νοητική εξέλιξη του παιδιού,  όταν τα παιδιά παρακολουθούν προγράμματα που κατευθύνονται από τη γονεΪκή ή γενικότερα από την εκπαιδευτική εποπτεία.

Η έλλειψη γονεΪκής  εποπτείας και η πρόσφατη έκθεση σε επιθετικότητα είναι οι κυριότεροι παράγοντες που συσχετίζονται με την επιθετικότητα του παιδιού ή του εφήβου.

 Η μίμηση της επιδεικνυόμενης βίαιης συμπεριφοράς στην τηλεόραση , η απευαισθητοποίηση από αυτή λόγω της συχνής έκθεσης η οποία οδηγεί στην ανοχή καθώς και η ταύτιση με βίαιους ήρωες , είναι από τους ισχυρότερους μηχανισμούς αναπαραγωγής βίας στα παιδιά και στους εφήβους.

 Επίσης η βία η οποία προβάλλεται ως δικαιολογημένη ή η βία που επιβραβεύεται έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στο παιδί και στον έφηβο. Αυτή η επιβαλλόμενη παρακολούθηση της βίας μέσω της τηλεόρασης δημιουργεί αύξηση του φόβου στο παιδί .

Οι γονείς  πρέπει να παρακολουθούν την ποιότητα των προγραμμάτων τηλεόρασης , να μην επιτρέπουν στα παιδιά πάνω από 2 ώρες την ημέρα θέασης κατάλληλων προγραμμάτων , να αποθαρρύνονται να βλέπουν τηλεόραση παιδιά μικρότερα των 2 χρόνων  και να μην υπάρχει συσκευή στο δωμάτιο του παιδιού. Επίσης είναι ανάγκη  οι γονείς να βλέπουν μαζί με τα παιδιά το περιεχόμενο κάθε ταινίας , να το σχολιάζουν και μερικές φορές να βλέπουν μαζί τους προγράμματα αμφίβολης ποιότητας με στόχο πάλι τη συζήτηση.

Οι γονείς πρέπει να συνεργάζονται με το σχολείο για την εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση τηλεόρασης.

Οι γονείς επίσης επιβάλλεται να κλείνουν την τηλεόραση κατά τη διάρκεια του φαγητού ώστε να υποστηρίζεται έτσι η επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας οικογένειας και να μην επιτρέπουν στα παιδιά να βλέπουν τηλεόραση πριν από τον ύπνο. Αλλά και οι ίδιοι τους θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για τα παιδιά τους  δηλαδή να βλέπουν λιγότερη τηλεόραση και να  διαμορφώσουν  το χώρο του σπιτιού έτσι ώστε η τηλεόραση να μην είναι το κύριο σημείο του.

Επίσης οι επαγγελματίες υγείας έχουν μερίδιο ευθύνης όπως οι παραγωγοί προγραμμάτων τηλεόρασης και οι πολιτικοί.

Οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς  για τις επιπτώσεις της τηλεθέασης στην ψυχική υγεία των παιδιών . Επιπλέον θα πρέπει να ενημερώνονται οι ίδιοι και να ενημερώνουν την Πολιτεία για τη συνεισφορά της τηλεθέασης στην ανάπτυξη  ψυχοπαθολογίας στα παιδιά.

Οι πολιτικοί θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες παρακολούθησης των προγραμμάτων τηλεόρασης όσον αφορά το επιθετικό τους περιεχόμενο . Θα πρέπει επίσης να θεσπίζουν τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σχολείο όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν να αξιολογούν τα προγράμματα της τηλεόρασης.   Οι παραγωγοί της τηλεόρασης θα πρέπει να περιορίσουν τα προγράμματα επιθετικού περιεχομένου , αλλά και όταν τα παρουσιάζουν να φροντίζουν ώστε να μη δικαιολογείται μέσα σ’ αυτά η βία αλλά να υπογραμμίζεται ότι υπάρχουν η τιμωρία και οι ενοχές σαν συνέπειες των πράξεων βίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο : έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη .

 Αθήνα: Μεταίχμιο.

Βουϊδάσκης, Β. (1992). Η τηλεοπτική βία και επιθετικότητα και οι επιδράσεις τους στα παιδιά και στους νέους. Αθήνα: Γρηγόρη.

Γαλάνης, Γ Ν (1999). Εισαγωγή στην Ψυχολογία της καθημερινής διαπροσωπικής επικοινωνίας: επιλεγμένα θέματα. Αθήνα:  Παπαζήσης.

Δασκαλάκης, Δ. (2014). Ζητήματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Αθήνα : Διάδραση.

Σουσαμίδου- Καραμπέρη, Αικ.(2011).Γονείς και εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με την επιθετικότητα των παιδιών και των εφήβων. Θεσσαλονίκη : University Studio Press.

Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι γυναικοκτονίες και η έμφυλη βία δεν είναι άγνωστο κοινωνικό φαινόμενο ακόμα και στις προηγμένες χώρες του κόσμου, αλλά και στην Ελλάδα.
Τα περιοριστικά, λόγω πανδημίας μέτρα, όπως και η άρση τους, ανέδειξαν την έκταση της νοσηρής αυτής κατάστασης σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Στην πρώτη περίπτωση η συνεχής συμβίωση κάτω από την ίδια στέγη απαιτεί ανεκτικότητα, διαχείριση προσωπικού χώρου και χρόνου, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, δημοκρατικές διαδικασίες, συναισθήματα εμπιστοσύνης, σεβασμού, αγάπης και αλληλεγγύης, ειδάλλως μπορεί να μετατραπεί σε βρόχο, που αναδεικνύει τη σύγκρουση και την καταφυγή σε βία.
Επιπλέον, η αυξανόμενη ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα στο Ίντερνετ και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας και εργασίας μέσω κινητών και υπολογιστών, αύξησαν τις προφάσεις των ανδρών, που δεν μπορούσαν να ανεχτούν ψήγματα ελευθερίας στις συντρόφους τους και απαιτούσαν την υποταγή της προσωπικότητας στους δικούς τους όρους.
Η ασφυκτική παρακολούθηση και η ψυχολογική αδρανοποίηση αποτελεί βασικό συστατικό και προγνωστικό παράγοντα της απώλειας των ορίων.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εξάλλου η πρόσβαση στις υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες για κακοποιημένες γυναίκες ήταν πλημμελής και η διαχείριση γινόταν χωρίς φυσική παρουσία.
Η επάνοδος στην κανονικότητα όμως αύξησε τα επίπεδα της βίας, επειδή ώθησε τους συντρόφους, που κακοποιούν, να αισθανθούν ότι ξαναχάνουν τον έλεγχο, ότι αμφισβητείται η καταχρηστική εξουσία τους, ότι οι θυματοποιημένες γυναίκες, που είχαν καθηλωθεί κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής διαμονής στο σπίτι, αποκτούν ξανά την αυτοδυναμία τους και εναλλακτικές διεξόδους μακριά από την επιρροή τους.
Η καταφυγή στην εσχάτη λύση της δολοφονίας απεικονίζει την απονενοημένη έκφραση του μίσους ή της αρρωστημένης εξάρτησης ή διαιωνίζει και αντανακλά τις εγκαθιδρυμένες πατριαρχικές στάσεις της κοινωνίας για την έμφυλη ανισότητα:  Οι γυναικοκτονίες δεν αποτελούν αποκλειστικά εγκλήματα πάθους και κτητικότητας, αλλά επιτελούνται πολλές φορές οργανωμένα, σχεδιάζονται εξονυχιστικά και διαπράττονται ψύχραιμα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί πως σε ατομικό επίπεδο ο κίνδυνος διάπραξης γυναικοκτονίας αυξάνεται όταν συντρέχουν παράγοντες,  όπως ανεργία ή φτώχεια, χρήση ουσιών, κατοχή όπλου, προγενέστερες απειλές για φόνο, η σεξουαλική βία, η εμπειρία κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, τα ψυχοπαθολογικά προβλήματα, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο το φαινόμενο αποδίδεται στο ελλιπές ή ανεκτικό νομοθετικό πλαίσιο, στην μη εμπέδωση κουλτούρας ισότητας και ανεκτικότητας.
Οι γυναικοκτονίες δεν γίνονται αποκλειστικά από νυν ή πρώην συντρόφους και συγγενείς. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταγραφεί φόνοι γυναικών κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων είτε ως μέσο πίεσης είτε υπό τη μορφή παράπλευρων απωλειών, δολοφονίες σε παραδοσιακές κοινωνίες εξαιτίας διαφωνιών σε ζητήματα μη ικανοποιητικής προίκας, εγκλήματα για λόγους τιμής, εμπορίας γυναικών και πορνείας, ρατσιστικής σύγκρουσης, ομοφοβικές εξάρσεις, οργανωμένο έγκλημα και εξαιτίας του ότι θεωρούνται σεξουαλικά αντικείμενα.
Σε μια περίοδο με οικονομικές, κοινωνικές και εργασιακές μεταβολές,  κατά την οποία η πυρηνική οικογένεια παρακμάζει, χωρίς όμως να απεμπολεί τις πατριαρχικές καταβολές της, και ενώ νέες αχαρτογράφητες  μορφές συντροφικότητας αρχίζουν να εξελίσσονται, φαίνεται πως η κοινωνία και το κράτος δεν είναι προπαρασκευασμένα, ώστε να προστατέψουν τις γυναίκες ή τα μέλη τους με διαφορετικό έμφυτο προσανατολισμό.
 
 
Ένας Πρακτικός οδηγός
 
Σημάδια πως ο/η σύντροφος σας ενδεχομένως να είναι επιρρεπής σε ενέργειες, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως κακοποίηση
 
Η δημιουργία κουλτούρας, κλίματος, συνθηκών τρόμου.
 
Εάν νιώθετε πως φοβάστε να μιλήσετε, να εκφραστείτε, να πάρετε πρωτοβουλία, να είστε ο εαυτός σας, μην προσπαθήσετε να τον/την αλλάξετε: Οι έρευνες δείχνουν πως χωρίς την παρέμβαση ειδικών η αλλαγή είναι υποκριτική ή αμελητέα.Εάν αποφεύγετε να θίξετε ορισμένα θέματα, για να μην τον/την εξαγριώσετε, εάν αισθάνεστε πως ό,τι και να κάνετε το βρίσκει λάθος, εάν σας έχει κάνει να πιστεύετε πως σας αρμόζει κάθε εξευτελισμός ή τιμωρία, να θυμάστε πως την αξία του ο άνθρωπος δεν την αντλεί από την άποψη των άλλων, αλλά την φέρει αυτοδικαίως από τη γέννηση του.Η σχέση σας είναι ήδη κατεστραμμένη. Για το δικό σας καλό ή και των παιδιών σας, απομακρυνθείτε αμέσως.Η κακοποίηση προκαλεί μόνιμα τραύματα στην αυτοεκτίμηση, εγκαθιδρύει την ενοχή, την ντροπή, δυσκολεύει την έκφραση συναισθήματος, οδηγεί στην απόγνωση και την απελπισία.
 
Μην ανέχεστε εύκολα τα παρακάτω (το καθένα ή τους συνδυασμούς τους)
 
Ο/η σύντροφος σας:
 
Έχει άκαμπτο ηθικό/αξιολογικό σύστημα και γίνεται συχνά επικριτικός με τα πάντα. Όλα όσα καταδικάζει μετά βδελυγμίας δεν τα λαμβάνει υπόψη, όταν αναφέρεται στον εαυτό του ή στις ομάδες των αγαπημένων του.
 
Εκνευρίζεται με το παραμικρό, ακόμα και με καταστάσεις, που οι περισσότεροι θα τα αντιμετώπιζαν με χιούμορ ή νηφαλιότητα
 
Κριτικάρει διαρκώς όσα λέτε ή κάνετε ή αγνοεί τη γνώμη σας
 
Εξοργίζεται με αφορμές που δεν δικαιολογούν τόση ένταση και απειλεί με άγρια αντίμετρα ή σχεδιάζει βιαιοπραγίες. Ταυτόχρονα αποδίδει σε σας τις εκρήξεις του.
 
Παρουσιάζει εντυπωσιακές εναλλαγές συναισθημάτων: Από το θυμό και την ακρότητα στη συγκατάβαση και στη γλυκύτητα Βίαιη ή ανερμήνευτη κυκλοθυμία.
 
Είναι εξαιρετικά ανασφαλής και απαιτεί διαρκή και αναμφισβήτητη επιβεβαίωση. Νιώθει εύκολα απόρριψη και μένει συχνά μόνος
 
Παρακολουθεί τα κινητά και τον ψηφιακό σας κόσμο, μετατρέπεται σε αθέατο διώκτη, ζηλεύει με το παραμικρό και ελέγχει τις εξόδους σας και τα οικονομικά σας.
 
Τηρεί απαρέγκλιτες διαδικασίες, ιεροτελεστίες, είναι τελειοθήρας, φαντασιώνεται συχνά και πλάθει σενάρια αδικίας, βίας, επικράτησης, απολαμβάνει στη σκέψη του μη συναινετικές σεξουαλικές συνευρέσεις.
 
Αδυνατεί να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων
 
Είναι υπερφίαλος και υπόσχεται πράγματα πέρα από τις δυνάμεις του
 
Καταστρέφει υλικά πράγματα, όταν εξοργίζεται, ακόμα κι αν είναι τα αγαπημένα του
 
Σας απειλεί πως θα σας απομακρύνει από τα παιδιά, τους φίλους ή τους αγαπημένους σας, τους οποίους κατηγορεί ότι επιχειρούν να σας χωρίσουν ή ότι σχεδιάζουν εναντίον σας
 
Σαγηνεύεται από ταινίες βίας, από τη χρήση όπλων, από την επίδειξη δύναμης σε ομάδες που έχουν μικρότερη ισχύ και σε ζώα
 
Κάνει κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών
 
Έχει ιστορικό βίας ή προέρχεται από οικογένεια με ανάλογα περιστατικά.
 
Έχει εμπλακεί σε σχολικό εκφοβισμό ή έχει ενταχθεί σε συμμορίες.
 
Οι παλμοί της καρδιάς του αυξάνονται, η αναπνοή του γίνεται γρήγορη και κοφτή, παρουσιάζει τρέμουλο στα άκρα, κοκκινίζει, έχει δηλαδή όλες τις ενδείξεις υπερδιέγερσης και θυμού.
 
Η κακοποίηση δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. Αρκεί να υπάρχει η απειλή για αυτά ή να έχει συμβεί έστω και μια φορά κατά το παρελθόν ή τώρα.

Τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η ΧΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ανακοινώνουν τη διεξαγωγή δωρεάν διαδικτυακής ημερίδας με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά των Γυναικών. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 18:00 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom.

Ελάτε να συζητήσουμε για τη βία κατά των γυναικών στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνουν τα προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη ΧΕΝ Ιωαννίνων.

Εισηγητές

Δρ. Ευστράτιος Παπάνης, Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου

Δρ. Ανδρομάχη Μπούνα, Μεταδ. Ερευνήτρια Παν/μίου Αιγαίου

Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, Φιλόλογος, Μed

& Βιωματική παρέμβαση

Συντονισμός: Πόπη Στεφανίδη, Υπεύθυνη Ομάδας ΧΕΝ Ιωαννίνων

*Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν προνομιακή, μεταβιβάσιμη έκπτωση 10% στα επιμορφωτικά μοριοδοτούμενα προγράμματα με έναρξη τον Ιανουάριο του 2021

Εγγραφές

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpt7typLWfNKVX_lDCY-3FMu4AM_u5-KK8pjpg4aYkat-kEA/viewform?fbclid=IwAR13RxBebui2-sLgX97jNL6-8OXTcviaqXqfkvrvaVAh3z2QdyO9l9qq98I


Δείτε τις δράσεις των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ΧΕΝ εδώ:

http://ppy.aegean.gr

https://psichologiagr.com

http://psichologia.gr

FB: ΧΕΝ Ιωαννίνων

Τηλ 2251036580 και 2251036520

Tagged under

Newsletter Subscribe

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας.
© 2022 psichologia.gr. All Rights Reserved. Designed by Kosnet.gr